detarametaolao’s blog

Toàn những thứ nhảm nhí, tào lao và không chính xác :D

日本語学習

"Phát âm" và "ngữ điệu" trong tiếng Nhật

Từ ngày đầu tiếp xúc với tiếng Nhật cho tới tận bây giờ mình luôn thắc mắc những vấn đề, à không phải vấn đề mà là những cách nói đơn giản nhất, dễ hiểu nhất trong cuộc sống hằng ngày. Không biết nó nói như thế nào thì câu văn sẽ trở nên t…

Từ vựng Level ruồi 1. 混じり/交じり (まじり) Tốt nhất nên ghi bằng hiragana chứ phân biệt bằng Kanji đau não hehe - Nghĩa: pha, lẫn, lẫn vào VD: ・ラキティッチはバルセロナでともにプレーするスペイン代表MFが、21日の試合を欠場すべきと、冗…

N1語彙を練習しよう!

スレッド1 軽率 [ けいそつ ] adj-na khinh suất/không suy nghĩ/không cẩn thận/thiếu thận trọng/bất cẩn/hấp tấp/thiếu suy nghĩ ~ な行動: hành động khinh suất お葬式で冗談を言ったりして、彼は軽率だった: Anh ấy thật thiếu suy nghĩ khi nói đùa…