detarametaolao’s blog

Toàn những thứ nhảm nhí, tào lao và không chính xác :D

2016-06-14から1日間の記事一覧

N1語彙を練習しよう!

スレッド1 軽率 [ けいそつ ] adj-na khinh suất/không suy nghĩ/không cẩn thận/thiếu thận trọng/bất cẩn/hấp tấp/thiếu suy nghĩ ~ な行動: hành động khinh suất お葬式で冗談を言ったりして、彼は軽率だった: Anh ấy thật thiếu suy nghĩ khi nói đùa…